ГЕОФИЗИКИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Print PDF


Жи энд Ди Эс ХХК нь эрчим хүчний болон ашигт малтмалын хайгуульд, байгаль орчины, геотехникийн, усны хайгуулийн ажилд болон уурхайн төлөвлөлтийн судалгааны ажлуудад (including Physical Properties, Rock Strength, Slope Stability, in-situ Stress Analysis and Ground-Water Characterization for: Coal, Copper, Gold, Phosphate, and other minerals) зөвлөх үйлчилгээг өөрийн мэргэжилтэн зөвлөхүүдийн хамтаар засгийн газрын байгууллага, болон хувийн аж ахуйн нэгжүүдэд хийж гүйцэтгэдэг. Эдгээр үйлчилгээг дурьдвал:
·    Цооногийн тоон шинжилгээ - Quantitative well-log analysis
·    Хөрс, чулуулаг болон бүтэцийн инженерийн тооцооны үндэслэл- Engineering properties of soil, rock, and structure
·    Геофизикийн судалгааны ажил - Geophysical exploration
·    Сургалт - Training
·    Чанарын хяналт ба Чанарын батламжлал - QC & QA
Бидний хамтрагч нар нь геологи, геофизик болон инженерийн шинжлэх ухааны салбарт дор хаяж 25 жил тасралтгүй ажилласан дэлхийн нэр хүндтэй байгууллагууд болох SEG, EEGS ба EAGE –ын гишүүн хүмүүс байдаг.

CONSULTING SERVICE

G&DS LLC provides, together with our professional partners, the consulting services for the energy, mineral exploration, environmental, geotechnical, ground water and mining investigations (including Physical Properties, Rock Strength, Slope Stability, in-situ Stress Analysis and Ground-Water Characterization for: Coal, Copper, Gold, Phosphate, and other minerals) to the governmental, corporate, and private entities. It includes:

  • Quantitative well-log analysis
  • Engineering properties of soil, rock, and structure
  • Geophysical exploration
  • Training
  • QC & QA

Our partners are experienced 25 years at least in the geology, geophysics and engineering science and are members of world-known societies such as SEG, EEGS, and EAGE etc.

Гадаргуугийн геофизикийн ажлын үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь гадаргуугийн геофизикийн ажлын талбайн хэмжилт, мэдээлэл боловсруулалт, тайлалыг хийж гүйцэтгэдэг. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хайгуулийн

  дэлгэрэнгүй...

Цооногийн геофизикийн ажил үйлчилгээ

Бид цооногийн хана орчмын түүний гүний дагуух цооногийн чулуулагийн физик шинж чанарыг каротажийн олон төрлийн хэмжилтээр бэхэлгээний яндантай 

дэлгэрэнгүй...

Геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь эрчим хүчний болон ашигт малтмалын хайгуульд, байгаль орчины, геотехникийн, усны хайгуулийн ажилд болон уурхайн төлөвлөлтийн судалгааны ажлуудад.

 дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

"Жи энд Ди Эс" ХХК
АОС-7, Цагдаагийн гудамж, 2-р хороо Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас:        +976 - 7007 8008
Факс:       +976 - 7007 9009
Вэбсайт:   http://www.gds.mn