DUAL DENSITY TOOL

Print PDF

The dual tool generates in-situ, quantitative density logs commonly used in coal exploration and rock integrity work. Density logs, when combined with sonic velocity data are used to calculate engineering properites (Poisson's Ratio, Moduli information). Each of these is available with a photoelectric window and a Compton window so that Z/A ratios can be measured. The compensated density measurement is accomplished using a radioactive source and two radiation detectors. The detectors are designed for use with a 137Cs source (emits 662 KeV gamma particles). The detectors are shielded so that they only respond to gamma radiation from the same side of the tool that source energy radiates from. Radiation emanating from the source travels into the formation (into the side of the borehole opposite the bowspring), and is backscattered by Compton scattering. The detectors sense this backscattered radiation. Compton scattering results from gamma radiation interacting with the electrons in the formation, so electron density is measured rather than bulk density.

Гадаргуугийн геофизикийн ажлын үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь гадаргуугийн геофизикийн ажлын талбайн хэмжилт, мэдээлэл боловсруулалт, тайлалыг хийж гүйцэтгэдэг. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хайгуулийн

  дэлгэрэнгүй...

Цооногийн геофизикийн ажил үйлчилгээ

Бид цооногийн хана орчмын түүний гүний дагуух цооногийн чулуулагийн физик шинж чанарыг каротажийн олон төрлийн хэмжилтээр бэхэлгээний яндантай 

дэлгэрэнгүй...

Геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь эрчим хүчний болон ашигт малтмалын хайгуульд, байгаль орчины, геотехникийн, усны хайгуулийн ажилд болон уурхайн төлөвлөлтийн судалгааны ажлуудад.

 дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

"Жи энд Ди Эс" ХХК
АОС-7, Цагдаагийн гудамж, 2-р хороо Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас:        +976 - 7007 8008
Факс:       +976 - 7007 9009
Вэбсайт:   http://www.gds.mn