NATURAL GAMMA

Print PDF

The NG tooL is used to record naturally occurring gamma radiation. Gamma ray measurements are used for geologic correlation, depth control, and computing shale and clay volumes. Shale volume data can then be applied to correct the apparent porosities indicated by the acoustic, neutron, and density logs. When wellbore conditions are not favorable for a definitive SP response, a gamma ray curve is recorded in its place. Total count natural gamma is the most widely used downhole geophysical measurement. Applications range from basic lithology determination to advanced uranium exploration.

MINERAL EXPLORATION

Ашигт малтмалын хайгууль


mining 


Уул уурхай


GEOTECHNICAL ENGINEERING

Геотехникийн инженерийн тооцоолол


ENVIRONMENTAL MONITORING ETC

Байгаль орчины үнэлгээ ба бусад


WATER INVESTIGATION 


Газрын гүний усны судалгаа

Гадаргуугийн геофизикийн ажлын үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь гадаргуугийн геофизикийн ажлын талбайн хэмжилт, мэдээлэл боловсруулалт, тайлалыг хийж гүйцэтгэдэг. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хайгуулийн

  дэлгэрэнгүй...

Цооногийн геофизикийн ажил үйлчилгээ

Бид цооногийн хана орчмын түүний гүний дагуух цооногийн чулуулагийн физик шинж чанарыг каротажийн олон төрлийн хэмжилтээр бэхэлгээний яндантай 

дэлгэрэнгүй...

Геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь эрчим хүчний болон ашигт малтмалын хайгуульд, байгаль орчины, геотехникийн, усны хайгуулийн ажилд болон уурхайн төлөвлөлтийн судалгааны ажлуудад.

 дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

"Жи энд Ди Эс" ХХК
АОС-7, Цагдаагийн гудамж, 2-р хороо Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас:        +976 - 7007 8008
Факс:       +976 - 7007 9009
Вэбсайт:   http://www.gds.mn