DEVIATION TOOL

Print PDF

Deviation logging records the  three dimensional geometry of the borehole. This log records the azimuthal direction (0-360 degree) and the inclination (0-90 degree) of the borehole over the depth of the borehole. Borehole deviation tools generally indicate direction to within -+2 degree, and inclination to within -+0.5 degree. The results of this log are used to correct the orientation of the fractures determined from the acoustic and optical imaging. Deviation has numerous applications in the ground water, mining, & engineering communities. Deviation sensors in televiewer probes allow us to record and save strike & dip of planar (fractures) features that intersect the borehole wall.

MINERAL EXPLORATION

Ашигт малтмалын хайгууль


mining 


Уул уурхай


GEOTECHNICAL ENGINEERING

Геотехникийн инженерийн тооцоолол


ENVIRONMENTAL MONITORING ETC

Байгаль орчины үнэлгээ ба бусад


WATER INVESTIGATION 


Газрын гүний усны судалгаа

Гадаргуугийн геофизикийн ажлын үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь гадаргуугийн геофизикийн ажлын талбайн хэмжилт, мэдээлэл боловсруулалт, тайлалыг хийж гүйцэтгэдэг. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хайгуулийн

  дэлгэрэнгүй...

Цооногийн геофизикийн ажил үйлчилгээ

Бид цооногийн хана орчмын түүний гүний дагуух цооногийн чулуулагийн физик шинж чанарыг каротажийн олон төрлийн хэмжилтээр бэхэлгээний яндантай 

дэлгэрэнгүй...

Геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь эрчим хүчний болон ашигт малтмалын хайгуульд, байгаль орчины, геотехникийн, усны хайгуулийн ажилд болон уурхайн төлөвлөлтийн судалгааны ажлуудад.

 дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

"Жи энд Ди Эс" ХХК
АОС-7, Цагдаагийн гудамж, 2-р хороо Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас:        +976 - 7007 8008
Факс:       +976 - 7007 9009
Вэбсайт:   http://www.gds.mn